ปุ๋ยสั่งตัด : ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของประเทศไทย

10.Timeline ปุ๋ยสั่งตัด
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ (17/02/58)
พลิกโฉมการใช้ปู๋ยเคมีของเกษตรกรไทย (แก้ปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และใช้ปุ๋ยผิด) ลดค่าปุ๋ยเคมีลง 30-50% ลดการใช้ยาฆ่าแมลงและสารปราบศัตรูพืช  ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20% ลดการปนเปื้อนของสารผลผลิตในผลผลิตเกษตร จึงส่งผลดีต่อเกษตรกร และลดผลกระทบของสารเคมีตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม9. เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด แนวคิดทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพดิน
โดย ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 (25/01/58)
เครือข่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสักร่วมกับกลุ่ม Progress Thailand ร่วมผลักดันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการให้ปุ๋ยที่ตรงตามธาตุอาหารในดินของแต่ละท้องที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 60%


8. คืนความสุขให้คนในชาติ (ปุ๋ยสั่งตัด)
โดย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ (16/01/58)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ถึงการนำเทคโนโลยีปุ่ยสั่งตัดมาใช้ในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง 20 จังหวัด


7. ปุ๋ยสั่งตัด : ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย 
โดย MCOT Family (13/10/57)
สารคดี ชุด "ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต" ตอน “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT Family (ทีวีดิจิทัล) วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-17.30 น.
6.เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ (26/09/57)
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
ปุ๋ยสั่งตัด เป็นผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย 3 นวัตกรรม คือ คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด ชุดตรวจสอบ เอ็น-พี-เค ในดิน และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ที่เพิ่มขึดความสามารถของเกษตรกรในการพึ่งตนเอง

5.ปุ๋ยสั่งตัด..ลดต้นทุนตัวจริง
ไทยรัฐออนไลน์ (19/08/57)
การนำแม่ปุ๋ยเคมีมาผสมเอง ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนได้ดีกว่ามาตรการของ คสช. ที่ขอความร่วมมือให้พ่อค้าปุ๋ยลดราคาลงมากระสอบละ 40-50 บาทเท่านั้น หากส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเอง ในแบบ “ปุ๋ยสั่งตัด” จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้มากและยั่งยืนกว่า
4.เทคโนโลยี'ปุ๋ยสั่งตัด'ทางรอดกับดักต้นทุนข้าวไทย
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ (18/08/57)
หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ชาวนาไทยได้รับผลกระทบโดยตรง คือ "ต้นทุน" ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการเพิ่มผลผลิตไปเพื่อตอบสนองการบริโภคและการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
3.ปุ๋ยสั่งตัด ทางรอดของชาวนาไทย
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (18/08/57)
เกษตรกรไทยไม่รู้ว่า N-P-K คืออะไร และไม่รู้ว่าที่เขียนข้างกระสอบปุ๋ยมันคืออไร แล้วเวลาจะซื้อต้องเลือกอย่างไร อันนี้คือปัญหาใหญ่อย่างมากจของเกษตรกรไทย
2.'ปุ๋ยสั่งตัด' นวัตกรรมเพื่อชาวนามืออาชีพ
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (17/08/57)
ปี 2558 การแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนจะรุนแรงขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและราคาของผลผลิตการเกษตร ข้าวไทยเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ยังต้นทุนสูง หากชาวนาไทยยังใช้วิถีการผลิตแบบเดิมย่อมไม่เกิดความยั่งยืนในการทำนา

1.รวมพลัง "ปฏิรูปการใช้ปุ๋ย" ช่วยชาวนา
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (11/08/57)
ขานรับนโยบาล คสช. ลดต้นทุนการผลิต สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "การปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย"