วิดีโอ


หลักวิชาดินและปุ๋ย
วิดีโอ หลักวิชาดินและปุ๋ย 16 ตอน
                                                                                          รายละเอียด...>>
46.อะไรคือปุ๋ยสั่งตัด
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (26/07/63)
สั่งที่ไหน ตัดที่ไหน แล้วทำไมต้องเป็นปุ๋ยสั่งตัด45.การเก็บตัวอย่างดิน และ การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (25/07/63)
การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH ของดิน)44.ม.ก. ชี้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่ใช่เทคโนโลยี่ปุ๋ยสั่งตัด
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (24/07/63)
ปุ๋ยสั่งตัด ช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืช 
ตรงตามลักษณะของดิน จึงไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับปุ๋ยสั่งตัด 
เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชและดิน

43.สัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ เย็นวารี เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
โดย kuradio khonkaen (3/07/61)
เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จ จากการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" 
ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา42.ขอนแก่นส่งเสริมการใช่ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดย อีสานวันนี้ (27/06/61)
จังหวัดขอนแก่นมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว เลือกใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับดินและพืชที่ปลูก

41.รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด"
โดย KU Radio Thailand (18/06/61)
รายการพิเศษสถานีวิทยุ ม.ก. เรื่อง "ปุ๋ยสั่งตัด" วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ดำเนินรายการ โดยศศิธร สินภักดี ออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107KHz  และเครือข่าย 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ
40.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะใช้ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนการผลิต
โดย CH7News (18/06/61)
หากเกษตรกรไทยสามารถนำเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ที่ถูกต้องมาใช้งานจริงได้ จะช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากจะทำให้ผลผลิตต่อไร่มีมากขึ้นและขายได้ราคาดี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมและขออาสาเข้าไปร่วมขับเคลื่อนโครงการ "ปุ๋ยสั่งตัด”

39.ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (08/06/61)
การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจดิน เพื่อดูค่าธาตุอาหารในดิน สำหรับใช้ปุ๋ยสั่งตัด ให้ถูกต้องกับนาข้าวของเกษตรกร
38.ปุ๋ยสั่งตัด โดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร.
โดย  กรมประชาสัมพันธ์ (08/06/61)
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมงานวิจัยในการลดต้นทุน ปุ๋ยสั่งตัด เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ ใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืช ลดต้นทุนปุ๋ย ลดโรคแมลง เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
37.เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" เพิ่มผลผลิตการเกษตร.
โดย NBT2HD (3/05/61)
เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" เพิ่มผลผลิตการเกษตร 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD36.ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด  (03/05/61)
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


35.ปฎิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปเกษตรกรไทย
โดย ช่อง 13 สยามไทย
เกษตรกรไทยต้องปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
34.ชาวนามืออาชีพ
โดย  คนทำสื่อเปิดประตูสู่ชุมชน (26/10/59)
เกษตรกร มีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ความเป็นอยู่กลับมีแต่ความลำบากและเต็มไปด้วยหนี้สิน เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ขาดการใช้เทคโนโลยี จึงทำให้เกษตรกรยากจน เกิดเป็นความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่อุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ

33.คลินิกดิน - Hotline Thailand
โดย รายการ Hotline Thailand (25/05/59)
มหกรรมตรวจดิน โครงการคลินิกดิน ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน
32. The Researcher : ศาสตร์แห่งดิน
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (08/05/59)
ทำนามาหลายชั่วอายุคน แต่ทำไมถึงไม่รวยซักที? นักวิทยาศาสตร์ไทย จะมาช่วยไขปริศนา ขุดความลับของ "ดิน" และ "ปุ๋ย" สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวชาวนามากที่สุด แต่ชาวนากลับรู้จักน้อยที่สุดอย่างไร ผลงานของ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ หัวหน้าทีมเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตกระดูกสันหลังชาติให้มีความสุขกว่าที่เคย

31.การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด  (15/04/59)
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ข่าวเรื่อง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  ถึงการสรุปและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

30.ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (9/02/59)
สื่อเพื่อการส่งเสริมบริการวิชาการ สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโดยฝ่ายสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29.ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (26/10/58)
ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ยในระดับแนวหน้าของไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล

28.ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า
โดย รายการคิดยกกำลังสอง ช่อง TPBS  (20/03/58)
รายการคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า จะชวนทุกท่านมารู้จัก “ปุ๋ยสั่งตัด” ว่าคืออะไร จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรได้อย่างไร และอุปสรรคในการใช้ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร


27.เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
โดย ข่าว TPBS วาระประเทศไทย  (24/02/58)
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเป็นตัวช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ยิ่งการแข่งขันทางการค้าสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งเสียงมากเท่านั้น เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าวนาน้ำตม26.คลินิกดินฯ สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ.สระบุรี : นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย
โดย ข่าว TPBS วาระประเทศไทย  (23/02/58)
ความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับเกษตรกรเป็นเรื่องจำเป็น ควรจะต้องประเมินคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูกตามความจำเป็น การใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นยังเพิ่มต้นทุนการเกษตรอีกด้วย25.รายการเกษตรสร้างชาติ เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
โดย สำนักข่าวไทย (2/02/58)
มหกรรมตรวจดินเพื่อความยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อวัดค่า NPK ในดิน เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เกษตรกสามารถทำได้ด้วยตนเอง

24. เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด แนวคิดทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพดิน
โดย ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 (25/01/58)
เครือข่ายลุ่มเจ้าพระยาป่าสักร่วมกับกลุ่ม Progress Thailand ร่วมผลักดันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการให้ปุ๋ยที่ตรงตามธาตุอาหารในดินของแต่ละท้องที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 60%


23. คืนความสุขให้คนในชาติ (ปุ๋ยสั่งตัด)
โดย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ (16/01/58)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ถึงการนำเทคโนโลยีปุ่ยสั่งตัดมาใช้ในพื้นที่ชลประทานภาคกลาง 20 จังหวัด


22. ปุ๋ยสั่งตัด : ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย 
โดย MCOT Family (13/10/57)
สารคดี ชุด "ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต" ตอน “ปุ๋ยสั่งตัด” ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT Family (ทีวีดิจิทัล) วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00-17.30 น.
21. "ปุ๋ยสั่งตัด" ตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่ลดต้นทุนได้จริง
โดย รายการเกษตรฮอตนิวส์ (1/07/57)
20.การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน
เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (5/1/57)
19.เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (31/12/56)
18.คลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด
โดย เว็บไซต์ปุ๋ยสั่งตัด (11/12/56)
17.ปุ๋ยสั่งตัด
โดย รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 (06/02/56)16.เกษตรกรไทยรวยได้ด้วยปุ๋ยสั่งตัด
โดย รายการเจาะลึกประเด็นร้อน MOACTV (27/12/55)

15.ปุ๋ยสั่งตัด สูตรธาตุอาหารดิน
โดย รายการเกษตรทำกิน คมชัดลึก (01/04/55)

14. พระดาบสสัญจร (ปุ๋ยสั่งตัด)
โดย รายการ ๑ ในพระราชดำริ ช่อง 9 (16/07/54)
13. ปุ๋ยสั่งตัด คืออะไร
โดย รายการทิดบ้วนชวยคุย ช่อง NBT (05/06/54)
12. "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  
โดย ข่าวภาคค่ำ ช่อง Thai PBS (16/04/54)
11. สถานีนวัตกรรม - เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
โดย รายการสถานีนวัตกรรม มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (18/01/54)
10. ปุ๋ยสั่งตัด - นักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552
โดย รายการ KU Online มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (18/01/54)
9. เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (08/10/53) 
โครงการ "ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย"

8. ปุ๋ยสั่งตัด - ปฎิรูปเกษตรกรไทย
โดย รายการเกษตรฮอตนิวส์ ช่อง 3 (14/06/53)
7. แนวพระราชดำริฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย โทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ (10/06/53)6.ปุ๋ยสั่งตัด รางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552
โดย สวทช. (15/10/52)
5. "ปุ๋ยสั่งตัด" คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552 
โดย ช่อง 7 (12/10/52)
4. จับกระแส "ปุ๋ยสั่งตัด" 
โดย รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี  (10/10/52)
3. "ปุ๋ยสั่งตัด นวัตกรรมด้านการเกษตร" 
โดย รายการวิจัยไทยคิด ออกอากาศช่องทีวีไทย (17/05/52)
2. ช่วยชาติบูรณาการ : ยุวเกษตรกรตรวจสอบคุณภาพดิน 
โดย ช่อง 7 (19/02/52)
1. เกษตรกรตัวอย่าง
โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (26/01/50)
พบกับคุณสมพันธ์ เย็นวารี คุณไมตรี แซ่เลี้ยง คุณสำรวม ยอดเสรนีย์ คุณกฤชพัฒน์ เมืองศรี เกษตรกรตัวอย่างการใช้ปุ๋ยสั่งตัด