ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า

รายการคิดยกกำลังสอง : ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า
ออกอากาศช่อง TPBS เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน ใช้ “ปุ๋ยสั่งตัด” … ขจัดสูญเปล่า
จะชวนทุกท่านมารู้จัก “ปุ๋ยสั่งตัด” ว่าคืออะไร จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรได้อย่างไร
และอุปสรรคในการใช้ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร