ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

40.เกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรวิเคราะห์ดิน-ปุ๋ย
โดย หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (10/01/60)
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลงานส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ทั่วประเทศดันเกษตกรเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์ความรู้ตรวจวิเคราะห์ดิน-ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืช


39.ปุ๋ยสั่งตัด...ช่วยได้จริง
โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (05/05/59)
ได้ไปร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดที่ จ.สระบุรี ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...ดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เกษตรกรเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าแต่ก่อน มีเกษตรกรทั้งจาก จ.สระบุรี และจังหวัดอื่นเข้ามาดูงานจำนวนมาก อาจเพราะการเก็บข้อมูลจากชาวนาที่ใช้จริง ปุ๋ยสั่งตัดช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,382 บาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ 118 กก. กำไรเพิ่มขึ้นไร่ละ 2,208 บาท...จนกลายเป็นที่รู้ “ลดค่าปุ๋ย 50%”

38.ปุ๋ยสั่งตัด
โดย หนังสือเดลินิวส์ (30/04/59)
ปุ๋ยสั่งตัดไม่ใช่ของใหม่ เป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยตั้งแต่ ปี 2540 จดสิทธิบัตรในปี 2543 นำไปฝึกอบรมเกษตรกรภาคกลางตั้งแต่ ปี 2551 ได้ผลดีและที่น่ายินดีกว่า คือ เกษตรกรที่อบรม รวมตัวกันเป้นเครือขายเผยแพร่องค์ความรู้ ทำคลินิกดิน บริการตรวจัดคุณภาพ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เพื่อเลือกสั่งปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดิน
37. "ร่ม วรรณประเสริฐ" ต้นแบบ...เกษตรกรยุคใหม่
โดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (22/04/59)
ต้นแบบเกษตรกรสมัยใหม่ท่านนี้คือ นายร่ม วรรณประเสริฐ วัย 52 ปี แห่งหมู่ 2 บ้านห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการการเกษตรสมัยใหม่ นำเผยแพร่สู่เพื่อนเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่

36.ผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐจุดประกายชาวนาตามหา'ปุ๋ยสั่งตัด'
โดย หนังสือคมชัดลึก (21/04/59)
“ความรู้ไม่ได้วัดกันที่ปริญญา” ปณิธานของลูกชาวนาพันธุ์แท้ “ผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ” ประธานเครือข่ายชาวนาลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก แห่งบ้านห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ผู้จุดประกายในการนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาปรับใช้ในอาชีพทำนา จนประสบผลสำเร็จในแง่ของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
35.เร่งจัดทำกรอบยุทธศาสตร์วิจัย 20 ปี เดินหน้า 12 กลุ่มงานขับเคลื่อนประเทศ
โดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (14/04/59)
รัฐบาลเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประเทศ 12 กลุ่มงานหลังหารือในครม. หวังนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มั่นใจภายใน 3 ปีเห็นผลเป็นรูปธรรม ก่อนมาบรรจุในกรอบยุทธศาสตร์วิจัยระยะยาว 20 ปี

34.วช.จัดเวทีสรุปการขยายผล, ถ่ายทอดเทคโนโลยี, ปุ๋ยสั่งตัด
โดย หนังสือพิมพ์แนวหน้า (11/04/59)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก่ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งต่อมาได้ขยายผลสู่มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน ดำเนินโครงการคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดินและปุ๋ยของชุมชน แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมื่อเร็วๆ นี้
33.หาวิธีลดต้นทุนผ่านเทคโนฯ "ปุ๋ยสั่งตัด"
โดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก (10/04/59) 
เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เป็นอีกทางรอดของเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวที่กลุ่มภาคีเครือข่ายเจ้าพระยา-ป่าสัก ทำสำเร็จมาแล้ว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดตั้งเป็นโครงการคลินิกดิน ปุ๋ยสั่งตัด รวมทั้งสิ้น 36 แห่งใน 14 จังหวัดทั่วไทยเพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน แนะนำปุ๋ยและจำหน่ายแม่ปุ๋ยเพื่อแก้ปัญหาทั้งปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพงและการใช้ปุ๋ยผิด
32.รองนายกฯ ประธานเปิดงานสรุปผล "ปุ๋ยสั่งตัด"
โดย MGR Online  (2/04/59)
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการสรุปและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำกลุ่มเกษตรกรผู้นำเครือข่ายกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก เครือข่ายกก-อิง-ลาว-ลุ่มน้ำคำ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชียงราย สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน31.ลงพื้นที่ดูงานขยายผลปุ๋ยสั่งตัด
โดย ฝ่ายเกษตร สกว. (02/04/59)
"ปุ๋ยสั่งตัด" เป็นชุดเทคโนโลยีที่ สกว. ให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัย 'การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ เพื่อการผลิตข้าว ข้าวโพด และอ้อยอย่างยั่งยืน ในช่วงปี 2540-2551 โดยมี ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำ เนื่องจากพัฒนาจากแบบจำลองการปลูกพืชและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

30.สภา มก. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (26/10/58)
ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ยในระดับแนวหน้าของไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล
29.เส้นทางเดิน....โครงการคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (22/08/57)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนให้จัดทำโครงการคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" เป็นระยะเวลา 1 ปี มีเป้าหมายให้จัดตั้งคลินิกดินฯ นำร่องในจังหวัดสระบุรี อยุุธยา และเชียงราย จังหวัดละ 5 แห่ง


28.ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” ที่สระบุรี
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (29/07/57)
วันนี้ ได้ไปช่วยทีมกรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดตั้ง "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน" โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร ที่จังหวัดสระบุรี กลุ่มเกษตรกรในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศที่สนใจจัดตั้ง "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน" กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ในพื้นที่
27.คลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (24/06/57)
อีก 1 ผลงานของทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี ที่นำโดยผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐวันนี้ นายอำเภอหนองแซงให้เกียรติมาเป็นประธานพิธิเปิดคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมี อบต.โคกสะอาด เป็นเจ้าภาพหลัก ขณะที่สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ให้การสนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ อย่างต่อเนื่อง

26.คลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” บ้านสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (2/06/57)
วันนี้ “ทีมปุ๋ยสั่งตัด” ได้ไปร่วมพิธีเปิดคลินิกดินฯ บ้านสวนแตง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านสวนแตง ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองฯ ไพรัช หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดคลินิกดินฯ
25.คลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (28/05/57)
วันนี้ได้ไปร่วมมีพิธีเปิดคลินิกดินฯ บ้านลำ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของทีมขับเคลื่อน “ปุ๋ยสั่งตัด” สระบุรี เป็นทีมชาวนาผู้นำที่มีผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนห้วยขมิ้น อาสาเป็นหัวหน้าทีม

24.ทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (22/04/57)
เมื่อวานนี้ มีการฟอร์มทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี ผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนห้วยขมิ้น อาสาเป็นหัวหน้าทีมทีมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? มีประโยชน์ต่อศูนย์ข้าวฯ และการสร้างเครื่อข่ายศูนย์ข้าวฯ หรือไม่? ชาวนาในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวฯ จะได้ประโยชน์อะไร? 

23.“อีกตัวอย่างหนึ่งของการร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นได้ทุกซอกทุกมุมของประเทศไทยครับ”
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (29/03/57)
เมื่อวานนี้ มีเวทีปรึกษาหารือจัดตั้งคลินิกดินฯ ศูนย์ข้าวฯ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง ต.ท่าช้างอ.เสาไห้ และ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากนายก อบต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นอย่างดี

22.นายก อบต.บ้านหม้อ ไฟแรง! กำหนดจัดตั้งคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด" เร็วๆ นี้
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (12/03/57)
เมื่องานนี้ ทีม "ปุ๋ยสั่งตัด" นำโดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ พร้อมด้วย ดร.แสงดาว เขาแก้ว และนิสิต ป.ตรี-โท-เอก อีก 5 คน ได้รับเชิญไปให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยแก่ชาวนาบ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ส่วนผมได้แลกเปลี่ยน "หลักคิด" การสร้างกลุ่มและเครือข่าย รวมทั้งการจัดตั้งคลินิกดินฯ ซึ่งการตอบรับดีมากๆ

21."ปุ๋ยสั่งตัด" ขอนแก่น เป็ นชื่อใหม่ของโครงการฯ ที่ได้จาก กษ.จ.ขอนแก่น
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (10/03/57)
วันนี้ ไปร่วมประชุมทีมงานขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ สนง.กษ.จ.ขอนแก่น เป็นอีก 1 วันที่มีความสุขมากๆ ได้เป็นเจ้ามือเลี้ยงพี่แอ๊ด (นานๆ จะมีโอกาสสักครั้ง) ได้เจอเพื่อน KU28 ไม่เจอกันนับสิบๆ ปี ดูซิว่าใคร? อีกทั้งเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมมาก ฯลฯ20.การศึกษาดูงานคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” กลุ่มสำนักตะค่าพัฒนา
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (28/08/56)
ดร.ธราดล เปี่ ยมพงศ์สานต์ ผอ.สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) และคณะศึกษาดูงานการทำนาต้นทุนต่ำ และการจัดการคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” กลุ่มสำนักตะค่าพัฒนา สุพรรณบุรี


19.ผู้ว่าฯ ขอนแก่นมีนโยบายขยายคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด”
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (28/08/56)
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” สำหรับข้าว ที่ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง และสาธิตการนำแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง

18.ให้ความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยข้าวที่อยุธยา
ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (28/08/56)
อบจ.อยุธยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการอบรมสัมมนา “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี” ให้แก่ชาวนาผู้นำประมาณ 350 คน จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ให้ความรู้เรื่อง “ดิน ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยข้าว และการผสมปุ๋ยใช้เอง”
17.ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (20/08/56)
ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเชิดชูเกียรติบุคคลากรและนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. แนะนำปุ๋ยสั่งตัดเวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (28/07/56)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้แนะนำเทคโลยีปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง แก่เกษตรกร เด็ก เยาวชน ในเวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 89 ณ เทศบาลตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรม 40 คน15. อบรมปุ๋ยสั่งตัดโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (19/07/56)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปุ๋ยสั่งตัด โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าอบรม 23 คน และเด็กจากสถานพินิจฯ 12 คน

14. อบรมเกษตรกรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (24/04/56)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ได้อบรมเกษตรกรอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรียนรู้ปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 230 คนและเจ้าหน้าที่ 10 คน โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีแผนจัดตั้งคลินิกดินและให้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดในพื้นที่
13. ชาวนาสระบุรีเฮ ใช้ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ไร่ละ 673 บาท
โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (22/03/56)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ที่นำเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด มาทดลองใช้พบช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้จริง แนะให้ความรู้แก่เกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร

12. เวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 85
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (23/02/56)
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับโครงการปุ๋ยสั่งตัดได้อบรมเกษตรกรปลูกข้าว เรียนรู้ปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดพึ่งตนเอง เวทีพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 85 ณ โรงเรียนวัดไชยภูมิ ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
11. พระดาบสสัญจร ครั้งที่ 83 ที่จังหวัดแพร่
โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (1/12/55)
องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เปิดโครงการมูลนิธิพระดาบสสัญจรครั้งที่ 83 พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ขาดแคลนพร้อมมอบต้นกล้ายางนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

10. องคมนตรีลงแขกเกี่ยวข้าวปุ๋ยสั่งตัด จ.กาฬสินธุ์
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (22/11/55)
องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวโครงการปุ๋ยสั่งตัด ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

9. นวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดที่บางระกำ
โดย โครงการ Smart Farm (20/11/55)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อ.รุ่งโรจน์ ด่านพิทักษ์ธรรม มก. เพื่อศึกษาพื้นที่ศึกษาโครงการนวัตกรรมบริการปุ๋ย ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก


8. ปุ๋ยสั่งตัด ได้รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ วุฒิสภา ปี 2555
โดย โครงการวิทยาศาสตร์ฯ (30/09/55)
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่"เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย" ซึ่งก่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม


7. กองทุนคิวม่ายกระดับความรู้ดินปุ๋ยแก่เกษตรกรไทย
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (28/09/55)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 Professor Dr. Kazutake Kyuma ได้มอบเงินจำนวน 1.1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “กองทุนคิวม่า” (Kyuma Fund) ที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับใช้สนับสนุนการยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกรไทย และในวันเดียวกัน Professor Dr. Toshiyuki Wakatsuki, Kinki University ได้มอบเงินจำนวน 69,917 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวด้วย6.ระดมสมองสร้างอนาคตชาวนา
โดย นสพ.แนวหน้า (31/08/55)
วช.ดึงนักคิดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแก้ปัญหาจน ฟื้นความมั่นคงอาชีพ5. จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯ ดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯ ดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการดำนา เรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิต และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติอย่างยั่งยืน
4. เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อลดต้นทุน งานวิจัยเด่น สกว. ปี 2554
รางวัลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช แต่ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพจะสูงขึ้น เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตพืชแข่งขันกับนานาประเทศได้ 


3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เฮ! ใช้ปุ๋ยเคมีแบบสั่งตัด ผลผลิตเพิ่ม 
โดย นสพ.คมชัดลึก (06/10/53)
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอนครไทย เข้าร่วมโครงการในปี 2553 นี้ กว่า 50 รายแล้ว โดยแต่รายประสบผลสำเร็จสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักดี ขึ้น และมีเงินรายได้ 
2. ปุ๋ยสั่งตัด รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ปี 2552
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 แก่กลุ่มเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ที่มีศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย


1. พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การผลิตชุดตรวจสอบ NPK ในดิน
โดย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน (25/01/50)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน ได้จัดพิธีลงนาม "ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การผลิตชุดตรวจสอบ NPK ในดิน" ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน