ทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี


เมื่อวานนี้ มีการฟอร์มทีมขับเคลื่อน "ปุ๋ยสั่งตัด" สระบุรี ผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนห้วยขมิ้น อาสาเป็นหัวหน้าทีม ทีมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? มีประโยชน์ต่อศูนย์ข้าวฯ และการสร้างเครื่อข่ายศูนย์ข้าวฯ หรือไม่? ชาวนาในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวฯ จะได้ประโยชน์อะไร? สอบถามหัวหน้าทีมโดยตรงได้ที่ 081-948-0952 / 086-339-8929 ครับ

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
22 เม.ย. 57