ปฎิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปเกษตรกรไทย

ปฎิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปเกษตรกรไทย
เกษตรกรไทยต้องปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ออกอากาศ ช่อง 13 สยามไทย