"ปุ๋ยสั่งตัด" คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552

"ปุ๋ยสั่งตัด" คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ปี 2552 
ออกอากาศช่อง 7 (12 ต.ค. 52)