กฤชพัฒน์ ศรีทรงเมือง เกษตรกรปลูกข้าวโพด จ.เพชรบูรณ์

เกษตรกรผู้นำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤชพัฒน์เป็นเกษตรกรคนหนึ่งในจำนวน 200 คนที่ได้รับการฝึกอบรม ในปี 2544 นายกฤชพัฒน์ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 300 ไร่ จากการเข้าร่วมโครงการกับเรา นายกฤชพัฒน์ สามารถผลิตข้าวโพดได้ 1.2 ตัน/ไร่ จากที่เคยผลิตเดิม 600 กก./ไร่ จากการทำงานโดยใช้หลักการการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ นาย กฤชพัฒน์ ซื้อที่ดิน 34 ไร่ เพิ่มเติม ซื้อรถไถเล็ก 2 คัน รถไถใหญ่ 1 คัน และรถปิคอัพ 1 คัน และขณะนี้ได้ลงทุนปรับปรุงพื้นที่ 80 ไร่ ไปประมาณ 300,000 บาท เพื่อปลูกพืชอื่นๆ นอกจากข้าวโพด ปัจจุบันนาย กฤชพัฒน์ได้กำไร 1,000 บาท/ไร่ ในการผลิตข้าวโพด ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะน้ำมันแพง นาย กฤชพัฒน์ได้พัฒนาเครื่องหว่านปุ๋ยที่ปรับปริมาณได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณกฤชพัฒน์ได้ที่ โทร. 081-962-3849