สุภาพ โนรีวงศ์ เกษตรกรปลูกข้าว จ.ฉะเชิงเทรา


อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/14 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำนามาตั้งแต่จบป.4 ยุคแรกๆใช้แรงงานสัตว์ได้ข้าวเปลือก 45-50 ถัง / ไร่ ต่อมาใช้เครื่องจักรแทนแรงงานสัตว์ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้น ได้ข้าวเปลือก 60-70 ถัง / ไร่ สมัยที่สามใช้เครื่องจักรกลเต็มกำลัง ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ไร่ละ 50-60 กก.ใช้สารเคมีมาก ได้ข้าวเปลือก 80-90 ถัง/ไร่ เมื่อหักรายจ่ายแล้วเหลือเงินเพียงเล็กน้อยไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรได้แต่ฝันเท่านั้น จนมาเจอะโอกาสทองพบท่าน ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ดร.บุรี บุญสมภพพันธ์ เมื่อปี 2548 ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในการทำนา ทำให้ความฝันเป็นจริงได้ คือ ต้นทุนการปลูกข้าวก่อนเจอะโอกาส 4.50 บาท / กก. ขาย 5-6 บาท/กก. ต้นทุนการปลูกข้าวหลังเรียนรู้ 3.25 บาท / กก. ขาย 11 บาท/กก. ต่อจากนี้ไปต้องลดต้นทุนให้เหลือ 2.50 บาท / กก. นี่คือเกษตรกรผู้นำอีกคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จัก และอยากให้เกษตรกรคนอื่นๆได้พัฒนาการปลูกข้าวให้มีต้นทุนการผลิตลดลงและมีรายเหลือมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสุภาพได้ที่ โทร. 086-147-1868