ใช้ปุ๋ยตรงจุดเกิดเหตุ ลดต้นทุนเพิ่มผลิตข้าวได้จริง

ดาวน์โหลดเอกสาร
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)